Procjena

Čemu služi procjena?

Procjena služi razumijevanju razloga zašto se određeno ponašanje događa i na koji način ga se može promijeniti

U kojim situacijama je potrebna procjena?

Često se kod npr. djece koja doživljavaju školski neuspjeh/ili kod osoba koje teže funkcioniraju na radnom mjestu uočavaju određena odstupanja u kognitivnim sposobnostima ili teškoće u emocionalnom funkcioniranju koje ih spriječavaju da ispune svoj potencijal

Primjerice:

 • odgoda upisa u prvi razred
 • školski neuspjeh/teškoće u usvajanju i praćenju školskog gradiva
 • strah i nelagoda u ispitnim situacijama koja značajno utječe na osobu
 • teže funkcioniranje na poslu i u radnoj okolini
 • kod već utvrđenih poremećaja iz područja mentalnog zdravlja

Koji su glavni ishodi procjene?

Procjena predstavlja proces čiji su glavni ishodi:

 • definiranje teškoće
 • koraci koji su potrebni za umanjivanje teškoće ili problema, smjernice za tretman

Kako kvalitetna procjena može pomoći umanjivanju i rješavanju problema?

Kvalitetna procjena je osnovni preduvjet za kvalitetni tretman.

Upravo zato kvalitetna procjena najčešće podrazumijeva multidisciplinarnu obradu čiji je neizostavni dio psihološka procjena. Ovisno o problemu osobe, kao i primjerice njezinoj dobi, u procjenu su često uključeni različiti stručnjaci:

 • liječnik (neuropedijatar, neurolog, psihijatar),
 • psiholog,
 • stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukacijski rehabilitator, logoped, socijalni pedagog),
 • drugi stručnjaci koji mogu doprinjeti procjeni, kao i tretmanu osobe.

Što je psihološka procjena?

Psihološka procjena ili dijagnostika jest skup stručnih postupaka koji su namjenjeni utvrđivanju psiholoških i psihofizičkih osobina osobe u svrhu objašnjavanja i predviđenja njihovog ponašanja, pronalaženja uzroka nedjelotvornosti ili poremećaja te planiranja i provođenja psiholoških tretmana. Ukratko, psihološka procjena obuhvaća procjenu glavnih područja psihičkog funkcioniranja osobe – inteligenciju, emocije i ličnost, kao i mnogih drugih specifičnijih osobina koja su važne za svakodnevno funkcioniranje i određeni problem djeteta ili odrasle osobe.

Ovisno o razlogu zbog kojeg je osoba upućena psihologu, psihološka procjena obuhvaća psihologijski intervju i prikupljanje anamneze, primjenu standardiziranih psihologijskih testova, opservaciju, kao i smjernice za rješavanje/ublažavanje problema ili teškoće.

Smisao psihološke procjene jest pružiti informaciju o tome je li neko ponašanje kod osobe odstupajuće, kao i pružiti smjernice za tretman, kako bi se osoba osjećala bolje, bila zadovoljnija sobom, imala veću kvalitetu života.

Obratite nam se s povjerenjem!