Poticanje sposobnosti i savjetovanje

Poticanje razvoja sposobnosti ili vještina i savjetovanje su dvije stvari teško odvojive jedna od druge te je ponekad potrebno oboje da bi se došlo do željenog cilja – boljeg funkcioniranja u svakodnevnom životu.

Što je poticanje sposobnosti?

Često se kod djece/odraslih osoba koje imaju teškoće u svakodnevnom funkcioniranju (npr. usvajanje školskog gradiva ili smanjena učinkovitost u radnom okruženju), kao i kod već utvrđenih razvojnih ili neuroloških poremećaja kao npr. autizam, ADHD, CVI (moždani udar) nalaze odstupanja u kognitivnim sposobnostima.

Ovisno o vrsti odstupanja, veličini odstupanja ili dobi osobe, kao i samoj okolini, neka odstupanja se poticanjem razvoja mogu smanjiti ili čak potpuno otkloniti dok se efekti nekih drugih deficita mogu kompenzirati.

U tome smislu, uloga stručnjaka jest osmisliti program ili vježbe koje za cilj imaju potaknuti razvoj sposobnosti koje osoba ima, ali su na nižem stupnju razvoja nego što se to očekuje s obzirom na dob ili okolinu u kojoj djeluje (npr. dijete koje dobije odgodu upisa u školu zbog nedovoljno razvijene grafomotorike, teškoće s usvajanjem školskog gradiva i organizacijom učenja, problem organizacije svakodnevnih aktivnosti nakon oštećenja mozga i sl.)

Što je savjetovanje?

Savjetovanje je proces pružanja pomoći osobama da umanje svoje teškoće i ispune svoje ciljeve i potencijale.

Ovisno o vrsti problema, ciljevi savjetovanja su različiti.

Ako se npr. radi o djetetu koje ima teškoće u školi ili teškoće u razvoju, savjetovanje često uključuje davanje smjernica roditeljima/skrbnicima djeteta o poticanju njegovog razvoja, boljim strategijama roditeljstva I drugo.

S druge strane, ako se radi o osobi koja je nezadovoljna svojim životom, savjetovanje može uključivati postavljanje realnijih ciljeva i rad na ostvarenju ciljeva. U savjetovanju, uloga stručnjaka jest da s klijentom procjeni koji čimbenici u njegovom životu ili okolini ga sprječavaju da postigne više ili da se jednostavno osjeća bolje.

Obratite nam se s povjerenjem!