PROCJENA

 

– proces utvrđivanja slabih i jakih strana osobe s ciljem razumijevanja njezinog funkcioniranja u različitim okruženjima (vrtić, škola, radno mjesto)

Više o tome

POTICANJE SPOSOBNOSTI I SAVJETOVANJE

– proces u kojem različitim vježbama stvaramo okruženje gdje osoba razvija svoje slabije strane/iskorištava svoje prednosti kako bi se lakše snalazila u svakodnevnim aktivnostima (vrtić, škola, posao)

Više o tome

NEUROFEEDBACK

 

- terapijska metoda kod koje se omogućava neposredna povratna infromacija o aktivnosti mozga osobe (EEG valovi) čime se postiže bolja regulacija moždane aktivnosti i smanjenje širokog spektra simptoma.

Više o tome

Neuroznanost

 
 
 
 

NEUROZNANOST

 
 
 

Teškoće u razvoju

 
 
 
 

TEŠKOĆE U RAZVOJU

 
 
 

Neuropsihologija

 
 
 
 

NEUROPSIHOLOGIJA

 
 
 

Neurofeedback

 
 
 
 

NEUROFEEDBACK